CEAC

Promovarea unui învăţământ deschis şi flexibil, capabil:

să asigure accesul la educaţie tuturor, indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, din perspectiva formării abilităţilor şi competenţelor pentru realizarea succesului personal, profesional şi integrarea în comunitate.

să dezvolte interesul pentru educaţie şi emancipare permanentă printr-un învăţământ axat nu numai pe nevoile limitate ale unei profesiuni, ci şi pe disponibilitatea continuă pentru cunoaştere şi acţiune.

Unde şi cum vrem să ajungem – cea mai importantă dintre instanţele care dezvoltă competenţe individuale şi anticipează nevoile societăţii viitorului.

  • Acces egal şi sporit laeducaţie
  • Asigurarea calităţii şi stimularea performanței;
  • Descentralizarea reală şi creşterea autonomiei şcolii şi a autonomiei profesionale a cadrelor didactice;
  • Reducerea abandonului şcolar şi eliminarea violenţei în unităţile şcolare;
  • Realizarea unui parteneriat corect au autorităţile administraţiei publice locale;
  • Dezvoltarea resursei umane implicate în procesul instructiv educativ.
  • Dezvoltarea bazei materiale și atragerea de resurse financiare