Istoric

Istoria școlii,așa cum a fost ea uneori încărcată de realizări, alteori deosebit de dificilă, prea puțin confortabilă, cu episoade zbuciumate, a avut, de fapt, în centrul său elevii, foarte diferiți ca zestre de pregătire profesională, ca aptitudini și consecvență în urmărirea obiectivelor esențiale ale actului didactic, atât în plan educațional, cât și civic.

Din miile de elevi care au ocupat cu folos locuri în băncile instituției, foarte mulți au onorat prin performanțe,prin calitatea prestației lor de-a lungul anilor,calitatea de elev.

Generații după generații, s-au format în această școală,tineri calificați într-un evantai larg de meserii,existând un echilibru optim între cultura generală și cea de specialitateși au plecat din școală păstrând în mod firesc o trainică amintire acestui lăcaș de instruire și cultură, căruia i-au făcut totdeauna cinste.