Tehnician electromecanic auto

 • Durata studiilor - 1 1/2 ani
 • Forma de invatamant - Curs zi
 • Numarul de locuri - 28 locuri

Abilitati cheie

 • Comunicare profesională
 • Comunicare profesională în limba modernă
 • Managementul calităţii
 • Managementul proiectelor
 • Utilizarea tehnicii de calcul

Unitati de compententa tehnice

 • Legislaţia şi protecţia muncii. Norme de prevenirea şi stingerea incendiilor
 • Asamblări mecanice şi transmiterea mişcării
 • Acţionări şi automatizări
 • Dezvoltarea unei afaceri în domeniu
 • Sisteme şi instalaţii electromeca-nice ale automobilelor
 • Măsurări specifice domeniului auto
 • Testarea şi diagnosticarea automobilelor
 • Reviziile tehnice ale automobilelor
 • Organizarea şi coordonarea întreţinerii automobilelor
 • Organizarea şi coordonarea activităţilor de reparare a automobilelor
 • Elaborarea unui proiect de specialitate