Scurt istoric

În 1955 a luat fiinţă „Centrul şcolar UCECOM” situat pe str. G.Enescu, nr.1 din Craiova – pregătea doar croitori pentru confecţii bărbaţi.

La 1 octombrie 1957, prin Decizia nr. 456 a UCECOM şi-a început activitatea „Şcoala profesională UCECOM” cu o bază didactică materială modestă şi un corp profesoral redus, pregătea trei meserii: croitor, tâmplar şi cizmar.

Anul 1967 a reprezentat momentul de cotitură în viaţa şcolii – activitatea se desfăşura într-un local nou, localul actual situat în str. Electroputere, nr.2.

În perioada 1970-1990- şcoala cunoaşte sub titulatura de „Şcoala profesională UCECOM” cea mai mare dezvoltare din existenţa sa – bază materială modernă, corp profesoral numeros şi valoros (100 cadre didactice), meserii şi specializări noi din domeniile: mecanic (lăcătuş mecanic, prelucrător prin aşchiere, sudor, mecanic auto, tinichigiu-vopsitor auto, bijutier, tinichigiu, electromecanic auto, maistru mecanic auto, tehnician mecatronist) electromecanic (electromecanic maşini şi aparate electrice, electromecanic auto, electrician reparaţii frigidere şi aparate electronice), prelucrarea lemnului (tâmplar universal, tapiţer–plăpumar-saltelar, maistru tâmplar), construcţii (zidar-pietrar-tencuitor, zugrav-vopsitor, dulgher-parchetar, instalator tehnico-sanitar şi gaze), textile (croitor îmbrăcăminte pentru femei şi bărbaţi, tricoter confecţioner, confecţioner produse textile, cizmar, tăbăcar, marochiner, creator proiectant îmbrăcăminte) cu un număr mare de elevi (peste 2000/an), toate acestea făcând ca în septembrie 1990 prin Decretul-Lege nr. 66 al UCECOM, şcoala să se transforme în „Grupul Şcolar UCECOM”.

Începând cu anul 1995, prin decizia nr. 103 a UCECOM, grupul  şcolar poartă numele marelui reformator al învăţământului românesc – Spiru Haret, nume sub care a funcționat până în sfârșitul anului școlar 2009/2010.

Această perioadă se caracterizează prin profunde transformări care au vizat deopotrivă profilul şi conţinutul activităţii şcolii, conform Reformei din învăţământul românesc.

Prin Ordin de Ministru 3671/22.04.2010, începând cu anul școlar 2010-2011 s-a aprobat schimbarea denumirii din Grup Școlar de Arte și Meserii al Cooperației Meșteșugărești “Spiru Haret”, Craiova înLiceul UCECOM “Spiru Haret”- Municipiul Craiova iar de la 1 septembrie 2012 s-a numit Liceul Tehnologic UCECOM ,Spiru Haret”, denumire cu care funcționează și în prezent.