Despre

Liceul Tehnologic UCECOM “Spiru Haret” Craiova implementeaza in perioada :  01.06.2022 – 31.08.2023   Proiectul Erasmus +, Acțiunea Cheie 1 : Mobilitatea persoanelor în scopul învățării – Formare profesională (VET), Contract numărul 2022-1-RO01-KA121-VET-000053575.

Finanțarea va fi în sumă maximă de 82.705,00 EUR.

Obiective :

1 : Formarea si imbunatatirea cu min.85% a rezultatelor invatarii la locul de munca pentru 26 elevi VET la parteneri inovativi, cu competente de tutorat, prin mobilitate europeana

2 : Dezvoltarea cu min. 70% la participanti a competentelor lingvistice, digitale, personale si culturale a 26  elevi pentru o adaptare optima la un mediu socio-profesional european.

De asemenea se va urmarii  dezvoltarea pentru 1 cadru didactic VET a competentelor, abilitatilor de management institutional/al clasei/atelierului care sa conduca la proiectarea- organizarea pentru elevii VET a unor stagii de practica moderne, prin participarea acestuia la activitati de job shadowing

Organizatia de primire se numeste GEORGE & EFFIE HAIR SALOON LIMTED din orașul Paphos, Cipru.

            Participantii la proiect vor primi: Certificat de Mobilitate Europass ; Certificat de absolvire al stagiului din partea organizatiei de trimitere ; Certificat de absolvire al stagiului din partea organizatiei de primire.