Achizitionare materiale consumabile

Liceul Tehnologic UCECOM ,,Spiru Haret’’, cu sediul in Craiova, Str. Electroputere, Nr.2, beneficiar al finantarii de baza de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev, pentru elevii din invatamantul profesional si liceal zi acreditat, conform Hotararii de Guvern Nr.136/2016 si Hotararii Consiliului Local al Municipiului Craiova, doreste achizitionarea de bunuri si materiale consumabile pentru ateliere Estetica, conform referatelor de necesitate aprobate in Consiliul de Administratie, pentru o buna desfasurare a procesului instructiv-educativ.
Criteriul aplicabil pentru achizitionare este raportul calitate/pret.
Postat la data de 29.01.2020.