Agent vamal

 • Durata studiilor - 2 ani
 • Forma de invatamant - Curs zi
 • Numarul de locuri - 28 locuri

Unitati de competente cheie:

 • Comunicare profesională în limba modernă
 • Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei aplicată ( TIC)
 • Comunicare profesională
 • Managementul proiectelor
 • Managementul calităţii

Unitati de compententa tehnice specializate

 • Coordonare şi lucrul în echipă
 • Operaţiuni prealabile vămuirii
 • Regimul vamal
 • Sistematica mărfurilor
 • Legislaţie vamală
 • Datorii vamale
 • Statistică şi analiză economică
 • Economie şi planificare