Asistent de gestiune

 • Durata studiilor - 2 ani
 • Forma de invatamant - Curs zi
 • Numarul de locuri - 28 locuri

Unitati de competente cheie:

 • Comunicare în limba modernă
 • Tehnologia informaţiei şi comunicaţiei aplicată
 • Comunicare profesională
 • Managementul proiectelor
 • Managementul calităţii

Unitati de compententa tehnice specializate

 • Coordonare şi lucrul în echipă
 • Bazele contabilităţii
 • Contabilitatea afacerii asistată de calculator
 • Realizarea situaţiilor financiare/Calculaţia costurilor
 • Finanţe şi fiscalitate
 • Statistică şi analiză economică
 • Economie şi planificare
 • Instrumente de plată