Achizitionare materiale consumabile pentru practica elevilor

Liceul Tehnologic UCECOM ,,Spiru Haret’’, cu sediul in Craiova, Str. Electroputere, Nr.2, beneficiar al  finantarii de baza de la bugetul de stat din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, conform Hotararii de Guvern si Hotararii Consiliului Local al Municipiului Craiova pe baza costului standard per elev pentru elevii din invatamantul profesional si liceal acreditat, doreste achizitionarea unor  materiale consumabile pentru practica elevilor, conform referatelor de necesitate aprobate in Consiliul de Administratie.

Criteriul aplicabil pentru achizitionare este raportul calitate/pret.

Postat la data de 28.02.2023.